Training for War – Russia’s Strategic-level Military Exercises 2009–2017

Författare:

 • Johan Norberg

Publiceringsdatum: 2018-11-05

Rapportnummer: FOI-R--4627--SE

Sidor: 110

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • militär
 • övning
 • strategisk
 • operativ
 • taktisk
 • uppgift
 • ledning
 • kvantitet
 • stridsberedskap
 • militär handlingsfrihet
 • militär makt
 • militär styrka
 • militär förmåga
 • operation
 • militärdoktrin
 • militär konflikt
 • väpnad konflikt
 • lokalt krig
 • regionalt krig
 • storskaligt krig
 • globalt krig
 • världskrig
 • militär organisation

Sammanfattning

Före 2009 hanterade Ryssland flera väpnade konflikter och lokala krig. Ryska militära övningar sedan 2009 visar på både en ambition och en förmåga som alltmer har bäring på regionala krig. Ryska militära övningar på strategisk nivå, dvs kontroller av stridsberedskap avseende hela militärdistrikt eller hela försvarsgrenar (comprehensive SCRI - surprise combat readines inspections) samt årliga strategiska övningar (STRATEXes - strategic exercises) under åren 2009- 2017 speglar en målmedveten politisk och militär ansats att öka handlingsfriheten med Rysslands väpnade styrkor. En analys av övningar i termer av fyra faktorer (förbands och formationers förmåga att lösa ställda uppgifter, ledningskomplexitet, mängden soldater och materiel samt stridsberedskap) visar att den militära handlingsfriheten ökade avsevärt under denna period. Rysslands krig mot Ukraina och militära insats i Syrien speglar en ökande vilja att använda militära medel för att nå politiska mål. Jämfört med 10 år tidigare hade Rysslands politiska ledarskap 2018 ett mer trovärdigt och användbart militärt verktyg för att påverka andra länder, antingen indirekt, genom att hota eller tvinga dem, eller direkt, genom att anfalla dem.