In situ gammaspektrometri vid låga energier - Semi-empirisk kalibrering av en semiplanar HPGe-detektor för mätningar i närgeometri

Författare:

 • Angelica Hedman
 • Micael Granström
 • Lennart Johansson
 • Göran Ågren
 • Henrik Ramebäck

Publiceringsdatum: 2019-03-25

Rapportnummer: FOI-R--4729--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • gammaspektrometri
 • semiplanar HPGe
 • semi-empirisk kalibrering
 • låga energier
 • Monte Carlo-simuleringar

Sammanfattning

En GEM-S HPGe-detektor har karaktäriserats och kalibrerats för in situ-mätningar av lågenergetisk gammastrålning i närgeometri. Detektorn har ett tunt fönster och en tunn bred kristall, vilket är optimalt vid mätning av lågenergetiska fotoner. Inom det här projektet har följande moment genomförts: 1. En detaljerad detektormodell har skapats i MCNP utifrån data från tillverkaren i kombination med data från datortomografi (CT). 2. En effektivitetskalibrering erhölls genom mätning i närgeometri med en kalibreringslösning på detektorns fönster. 3. Mätningar har även utförts med punktkällor med olika energier och infallsvinklar mellan 0 till 90 º för att mäta responsen vid olika vinklar. 4. En förbättrad detektormodell har skapats genom jämförelser av empiriska effektiviteter och Monte Carlo-simuleringar. 5. Verifiering av kalibreringen har gjorts genom mätningar på en kalibrerad ytkälla spårbar till en primär aktivitetsstandard.