Vågutbredningsanalys för UAV-stöd i taktiska mobila radionät

Författare:

  • Gunnar Eriksson
  • Anders Hansson
  • Peter Holm
  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2019-02-11

Rapportnummer: FOI-R--4734--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • UAV-nät
  • taktiska mobila radionät
  • vågutbredning
  • skog
  • transmissonsförlustmätningar

Sammanfattning

Arbetet består av två delar, där en del behandlar möjliga räckvidder i ett stödnät med autonoma UAV:er och den andra delen redovisar nya mätresultat för länkdämpning genom skog för GHz-området. Ett lågflygande stödnät bestående av autonoma UAV:er kan använda högre frekvenser än dagens taktiska radionät eftersom länkarna mellan UAV:erna hamnar i fri sikt ovanför besvärlig terräng. Detta ger möjlighet till en ökad kapacitet i nätet, om inte signalens dämpning i vegetation mellan UAV och markfordon blir för stor. Därför analyserar vi vågutbredningen mellan ett markfordon i skogsterräng och en UAV. Resultaten visar på stora skillnader i länkdämpning beroende på frekvensband och skogstäthet. Beräkningarna visar att transmissionsförlusten mellan markfordon och UAV är tillräckligt låg för vårt systemexempel vid frekvenser upp till 1500-2500 MHz, men för 2500 MHz krävs riktantenner och högre UAV-höjder. För att kunna skatta räckvidder tillförlitligt i skog har en mätning genomförts. Mätmetoden för skogsdämpning utnyttjar befintliga signaler från satellitnavigeringssystem och är därför enkel och kan utföras med billig utrustning. Mätresultaten ger lägre dämpningar i skog än dämpningarna från den ITU-modell som vi jämför med.