Polisiära cyberhot, tekniska möjligheter

Författare:

 • Mikael Wedlin
 • Peter Nilsson
 • Arwid Komulainen
 • Farzad Kamrani
 • Jonathan Svensson
 • Mikael Krona
 • Johan Bengtsson

Publiceringsdatum: 2019-05-13

Rapportnummer: FOI-R--4739--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Informationssäkerhet

Nyckelord:

 • Cyberhot
 • cyberbrott
 • nätbrott

Sammanfattning

Internets utveckling har skett i en rasande takt och sällan har en teknisk innovation fått så stor spridning på så kort tid. I dag beräknas internet ha mer än 4,3 miljarder användare1. Nätet erbjuder unika möjligheter att kommunicera och hantera information, men som alltid finns det grupper som missbrukar möjligheterna för kriminella syften. I denna studie har vi utgått från de områden som beskrivs i Europols årliga IOCTA-rapport och studerat dem djupare. Vi har även intervjuat personal från Polisen och åklagarmyndigheten för att få deras syn på cyberkriminalitet. Slutligen har vi följt upp ett antal anmälningar av brott med cyberanknytning. I rapporten ges förslag på hur delar av cyberbrottsligheten kan adresseras samt ett antal förslag till fortsatt forskning.