Security in Central Asia: Russian policy and military posture

Författare:

 • Jakob Hedenskog
 • Erika Holmquist
 • Johan Norberg

Publiceringsdatum: 2019-06-05

Rapportnummer: FOI-R--4756--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Centralasien
 • Ryssland
 • Kazakstan
 • Kirgizistan
 • Tadzjikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Kina
 • Kaukasien
 • säkerhet
 • väpnad konflikt
 • militär konflikt
 • intressesfär

Sammanfattning

Rysslands politiska ledarskap strävar efter en exklusiv intressesfär i det före detta Sovjetunionen. Denna rapport analyserar Rysslands politik gentemot samt militära styrkedisposition och inställning till väpnade konflikter i Centralasien efter 2014. Den jämför också Rysslands operationalisering av det man uppfattar som sina intressesfärer i Centralasien och i Kaukasien, som är ett ämne för en tidigare rapport av samma författare. Författarna finner att Rysslands militära styrkepositionering i Centralasien främst handlar om krishantering, medan den i Kaukasien är anpassad till ett regionalt krig. En annan skillnad är att Ryssland har flera stödinstallationer relaterade till kärnvapen i Centralasien. På den politiska nivån tenderar de centralasiatiska länderna dessutom att se Ryssland mer som en partner än de sydkaukasiska länderna gör, även om de också känner vissa farhågor efter Rysslands olagliga annektering av Krim. I Centralasien har Ryssland färre möjligheter att utnyttja "frusna konflikter" än i Kaukasien. Geografin är ett dubbel-eggat svärd för Ryssland i regionen. Å ena sidan skyddar de enorma avstånden Rysslands kärnland från en större konventionell markstridoperation, men å andra sidan ger den färre möjligheter till att intervenera i en potentiell väpnad konflikt i Centralasien jämfört med Kaukasien. En sista jämförelsepunkt är att Ryssland inte längre är den mest engagerade externa globala aktören i Centralasien eftersom Kinas inflytande växer på Rysslands bekostnad.