Indien - en framväxande stormakt

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2019-09-25

Rapportnummer: FOI-R--4806--SE

Sidor: 176

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Indien
  • Narendra Modi
  • BJP
  • inrikespolitik
  • utrikes- och säkerhetspolitik
  • militär förmåga

Sammanfattning

Denna rapport tar sin utgångspunkt i Indiens ambition att bli en ledande makt internationellt. Landet är en av världens snabbast växande större ekonomier, genomgår omfattande samhällsförändringar och moderniserar sina väpnade styrkor. Samtidigt pekar rapporten på en rad utmaningar som skulle kunna dämpa utvecklingen. Rapporten analyserar indisk inrikes-, utrikes-, och försvarspolitik, och diskuterar dess betydelse för Sverige och EU. Indiens framväxt som internationell aktör bedöms starkt påverkas av den inrikespolitiska utvecklingen - hur väl landet hanterar utmaningar såsom arbetslöshet, ojämlikhet, miljöförstöring, och samhällelig polarisering. Den indiska utrikespolitiken kännetecknas samtidigt av en strävan efter strategisk autonomi och en multipolär världsordning, liksom av en realpolitiskt orienterad balanseringsstrategi där såväl USA som Ryssland är samarbetspartner. Inom försvarspolitiken söker Indien aktivt motverka potentiella säkerhetsutmaningar från Kina och Pakistan, och har ambitionen att bli respekterad som en ledande militär makt med förmåga att agera långt bortom sitt närområde. För Sverige och EU blir det mer betydelsefullt att förhålla sig till Indien som en allt viktigare aktör inom frågor som rör försvar och säkerhet, klimat och miljö, demokrati och mänskliga rättigheter, samt internationella normer och multilaterala institutioner.