Synergies Between Military Missions in Mali

Författare:

 • Elin Hellquist
 • Tua Sandman

Publiceringsdatum: 2020-04-06

Rapportnummer: FOI-R--4915--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Mali
 • internationella insatser
 • insatsprojektet
 • fredsfrämjande
 • MINUSMA
 • EUTM
 • G5
 • Barkhane

Sammanfattning

FN:s fredsinsats MINUSMA, EU:s kapacitetsbyggande insats EUTM, franskledda kontraterrorstyrkan Barkhane och de regionala trupperna FC-G5S är alla i Mali för att stödja den nationella regeringen att stabilisera landet. Trots deras ansträngningar är säkerhetssituationen mycket svår. Den här rapporten analyserar relationerna inom Malis multiaktörskonstellation, sett utifrån de svenska bidragen till MINUSMA och EUTM. Genom en kartläggning av 'engagemang' inom samexistens, koordinering och samarbete identifierar studien befintliga och möjliga synergier mellan insatserna. Analysen ger vid handen att insatserna samexisterar i relativ harmoni och ser sig som komplement till varandra. Arbetsfördelning är en grundpremiss för samexistens, vilken medvetet begränsar kontaktytorna mellan insatserna. Den koordinering av aktiviteter och resurser som förekommer mellan insatserna uppstår som svar på praktiska behov och är huvudsakligen av informell karaktär. Samarbete centreras kring försvar av förläggningar eller, när tillämpligt, gemensamma operationer mot motståndaren. Som helhet visar studien på att insatserna i Mali i huvudsak är upptagna med att uppfylla sina egna givna uppgifter på bästa sätt under mycket svåra omständigheter. Indikationerna om att 'funktionella synergier' existerar mellan insatserna relaterar endast i mycket begränsad omfattning till potentiella synergier för säkerheten i Mali.