Great Power Perceptions – How China and the U.S view each other on political, economic and security issues

Författare:

 • Oscar Almén
 • Johan Englund
 • Björn Ottosson

Publiceringsdatum: 2021-01-22

Rapportnummer: FOI-R--5040--SE

Sidor: 106

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Kina
 • USA
 • uppfattningar
 • omstridda frågor
 • grundläggande motsättningar
 • makt
 • utveckling
 • säkerhet
 • ekonomi
 • politik
 • internationella relationer
 • internationell ordning
 • utrikespolitik
 • strategi

Sammanfattning

Under de senaste åren har relationerna mellan USA och Kina blivit alltmer ansträngda. Denna studie identifierar vad de två länderna uppfattar om de viktigaste omstridda frågorna i deras politiska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade relationer. Genom en jämförande analys av hur dessa uppfattningar konvergerar och skiljer sig åt, har studien funnit följande grundläggande motsättningar i kinesiska och amerikanska uppfattningar: 1) Ömsesidig misstro; 2) Stöd för ett internationellt regelbaserat system - men olika syn på regler; 3) Konkurrerande ideologier; 4) Oenighet om omfattningen av Kinas globala ambitioner; 5) Motstridiga åsikter rörande Kinas territorium; och 6) Tvetydiga uppfattningar om makt. Dessa grundläggande motsättningar försvårar möjligheterna för Kina och USA att mildra spänningarna, då de ofta berör vad båda länder anser vara kärnfrågor för sina respektive nationella intressen. Medan USA betraktar Kinas framsteg som en utmaning mot rådande internationella system och dess ledande ställning, uppfattar Kina att amerikanskt agerande avser att förhindra Kinas utveckling, och i slutändan också som ett hot mot Kommunistpartiets fortsatta styre. Konsekvenserna av försämrade relationer mellan USA och Kina är av global omfattning, vilket kan medföra en press på andra stater att hitta en medelväg eller att i slutändan tvingas välja sida i kampen mellan de två länderna.