Framtid med förhinder: Rysk teknisk FoU till 2030

Författare:

  • Carolina Vendil Pallin
  • Pär Gustafsson Kurki
  • Johan Engvall

Publiceringsdatum: 2021-12-07

Rapportnummer: FOI-R--5204--SE

Sidor: 93

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Ryssland
  • FoU
  • teknikutveckling
  • innovation
  • strategisk planering

Sammanfattning

Ryssland har ett system för strategisk planering, i vilket planer för teknikutveckling ingår. Inom ramen för denna planering sker också prioriteringar och avvägningar. Landets vetenskapliga bas är grunden för framtida teknikutveckling och den byggde 2021 fortfarande på ett arv från Sovjettiden. Utmaningen består i att modernisera denna bas, men i tidsperspektivet 2030 räcker den fortfarande för att Ryssland ska kunna satsa på prioriterade segment inom större teknikområden. Landets nationella säkerhet står i centrum när Ryssland prioriterar mellan olika behov. Teknikutveckling inom militära eller säkerhetsrelaterade områden är därmed i fokus även i ett tioårsperspektiv. Det innebär att teknikutveckling inom den civila sektorn för att utveckla kommersiella tillämpningar och behovet av internationellt samarbete ofta får stå tillbaka. Staten och dess intressen och säkerhet, samt nationell suveränitet och militär makt står i fokus. Ryssland kommer inte att bli en teknologisk ledare globalt. USA och Kina ligger långt före och det finns inga tecken på att Ryssland avser att drastiskt öka satsningarna på FoU och på innovation. Dock kan Ryssland även fortsatt ligga långt framme i prioriterade tekniksegment. Ryssland kan dessutom kompensera för det faktum att man inte ligger först i teknikutvecklingen genom att snabbt införliva ny teknik i militär taktik och doktrin.