Relationerna mellan Frankrike och Mali 2017-2022 - Historien om en skilsmässa

Författare:

  • Carina Gunnarson
  • Gabriella Körling

Publiceringsdatum: 2023-01-26

Rapportnummer: FOI-R--5347--SE

Sidor: 92

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Frankrike
  • Mali
  • Sahel
  • Operation Barkhane
  • Macron

Sammanfattning

I februari 2022 meddelade president Macron sitt beslut att dra tillbaka militärinsatsen Operation Barkhane från Mali. Beslutet föregicks av en snabb försämring av relationerna mellan Mali och Frankrike 2021-2022. Rapportens syfte är att förklara den politiska och militära brytningen mellan de två staterna genom att analysera ett urval kritiska händelser och skeenden under perioden 2017-2022. Studien visar att politiska faktorer var avgörande för "skilsmässan". En direkt förklaring till den politiska krisen mellan staterna var statskuppen 2021, efter vilken Paris och Bamako öppet uttryckte motsatta positioner i synen på övergångsperiodens längd och tidpunkt för val. Bidragande faktorer till brytningen var en hård retorik från båda parter, en alltmer utbredd anti-fransk opinion i Mali, Malis närmande till Ryssland samt närvaron av ryska Wagnergruppen. Spänningar mellan länderna fanns dock redan då Macron tillträdde som president 2017. Från fransk sida fanns ett missnöje med frånvaron av politiska initiativ i Bamako. I Mali bidrog det försämrade säkerhetsläget till att Operation Barkhane blev alltmer ifrågasatt. Frankrikes agerande i staden Kidal i norra Mali hade i konfliktens tidiga skede skapat en misstro mot den franska militära insatsen som utnyttjades av regimen i Bamako för att mobilisera en anti-fransk opinion. Sammantaget visar rapporten att brytningen mellan Mali och Frankrike måste förstås i ett längre tidsperspektiv och att analysen inte kan begränsas till det snabba händelseförlopp 2021-2022, som ledde till Frankrikes beslut att lämna Mali.