Slutrapport för EU projektet JOMOPANS - Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea

Författare:

 • Mathias Andersson
 • Emilia Lalander
 • Markus Linné
 • Mikael Svedendahl
 • Martin Östberg

Publiceringsdatum: 2023-03-22

Rapportnummer: FOI-R--5411--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Undervattensforskning

Nyckelord:

 • undervattensbuller
 • fartyg
 • marina djur
 • hydrofon
 • ljudkartor
 • EU projekt.

Sammanfattning

Nordsjön är ett av de mest nyttjade haven i världen när det gäller sjöfart, fiske och havsbaserade industrier, men är också en viktig livsmiljö för många marina arter. Dessa arter kan påverkas negativt av mänskliga aktiviteter och en av påverkansfaktorerna är undervattensbuller från kommersiella fartyg. Det finns ett stort kunskapsbehov om nivån av detta buller i havet och dess påverkan marina djur. EU projektet Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS) pågick under 2018-2022 och syftade till att utveckla ett ramverk för ett operativt, standardiserat och koordinerat övervakningsprogram för kontinuerligt buller i Nordsjön. Projektet genomförde mätningar vid 18 platser i Nordsjön, samt numeriska modelleringar vilka resulterade i en stor mängd högkvalitativa ljudkartor över Nordsjön. Dessa hanteras i ett utvecklat webbaserat-verktyg där ett specifikt område kan analyseras för att bedöma miljöbelastningen av kontinuerligt buller. Mätdata användes både till att testa och validera de numeriska modellresultaten samt att identifiera ljudkällor som finns lokalt och att bygga erfarenheter om hur ett långsiktigt övervakningsprogram kan koordineras. Rapporten syftar till att ge forskare, myndigheter, sjöfartsindustrin och allmänheten en översiktlig beskrivning av resultaten som har tagits fram inom projektet samt en fördjupning kring arbetet som har utförts nationellt av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).