Utländska investeringar och ägande i svensk grund- och gymnasieskola - En studie om risker

Författare:

 • Maria Refors Legge
 • Alma Dahl
 • Michal Budryk
 • Helene Lackenbauer
 • Jens Lusua

Publiceringsdatum: 2023-04-27

Rapportnummer: FOI-R--5466--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Försvarsekonomi

Nyckelord:

 • grundskola
 • gymnasium
 • risk
 • sårbarhet
 • antagonist
 • påverkan
 • demokratiuppdraget
 • företag
 • bolag
 • utländskt ägande
 • investeringar

Sammanfattning

Utländska investeringar välkomnas av Sverige eftersom de bidrar till en positiv ekonomisk utveckling. Med ett förändrat säkerhetsläge i Europa har länder i den västra hemisfären uppmärksammat att det också finns negativa aspekter. En utländsk antagonist kan utnyttja nationella sårbarheter för egna intressen, vilka kan vara geopolitiska, ideologiska eller kriminella. I Sverige finns det ett väsentligt antal privata aktörer, både inhemska och utländska, i den offentliga sektorn, vilken är särskilt känslig då den är avgörande för samhällets funktionalitet. Regeringen har gett FOI i uppdrag att studera riskerna med utländskt ägande i utbildningsväsendet med särskild hänsyn till demokratiuppdraget. Syftet med studien är att identifiera sårbarheter och belysa dessa risker i grund- och gymnasieskolan. Studien har funnit att det inte är osannolikt att en utländsk antagonist skulle kunna investera i svenska skolor med syfte att påverka det demokratiska samhället eller/och kontrollera diaspora. Följande sårbarheter har identifierats: skollagen som är en ramlagstiftning medger olika tolkningar; skolinspektionen har svårt att upptäcka och motverka antagonistiska aktörer för att den kompetens som skulle behövas finns hos andra myndigheter; det finns stora svårigheter att identifiera nationaliteten på ett företags huvudman eller ägarförhållanden utomlands.