Multisensorteknik och datafusion - sensorval, dataadministration och utvecklingstrender

Författare:

 • Carlsson Christina
 • Carlsson Leif
 • Grahn Per
 • Hörling Pontus
 • Jungert Erland
 • Klöör Per
 • Lantz Fredrik
 • Lauberts Andris
 • Letalick Dietmar
 • Lindahl Anna
 • Schubert Johan
 • Strömberg Dan
 • Svensson Jonas
 • Westerlund Carl-Lennart

Publiceringsdatum: 2000-09-06

Rapportnummer: FOA-R--00-01577-408

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multisensorteknik
 • datafusion
 • sensorval
 • dataadministration
 • databaser
 • adaption
 • datafusionsarkitektur
 • multiple sensors
 • data fusion
 • sensor selection
 • data administration
 • data bases
 • data fusion architecture
 • K200
 • 32
 • 36
 • 35
 • 77
 • 74

Sammanfattning

1996 bildades intressegruppen för multisensorteknik och datafusion vid FOA Linköping. Gruppen har studerat problematiken kring multipla sensorer, datafusion och datapresentation ur ett metodik- och processperspektiv. Föreliggande rapport redovisar gruppens arbete under 1998 och 1999. Detta arbete har rört sensorval, dataadministration och vilka krav de ställer på databaser och utvecklingstrender runt arkitekturer för datafusionssystem, adaptivitet samt användaraspekter. I rapporten redovisas även de projekt som pågått under 1998-1999, fortfarande pågår eller planeras våren 2000 inom området.