Prediktion av främmande ubåtars framtida position

Författare:

 • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1997-01-17

Rapportnummer: FOA-R--96-00296-3.4

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • prediction
 • prognosis
 • antisubmarine warfare
 • intelligence analysis
 • decision support
 • data fusion
 • prediktion
 • prognos
 • ubåtsjakt
 • utåtsskydd
 • underrättelseanalys
 • beslutsstöd
 • datafusion
 • genetiska algoritmer
 • 547440
 • 730

Sammanfattning

I detta projekt har vi studerat metoder för prediktion av framtida händelser i samband med ubåtsjakt. Prediktionen avser de närmsta timmarna och är i första hand avsedd för den taktiske ledaren (TAL). Iden är att utveckla en metod som kan känna igen en sekvens av inkommande underrättelserapporter. Mewtoden baseras sig på en automatisk jämförelse med ett historiskt datamaterial. När vi erhåller en ny sekvens av rapporter analyseras den med hjälp av metoden. Om vi finner liknande historiska sekvenser så används de för att leverera en prediktion över framtida läge. En statistisk analys baserad på en simulering av metoden visar att sannolikheten för en korrekt prediktion var som bäst 54% och noggrannheten var 5 km i predikterat läge och 48 minuter i predikterad tidpunkt.