Ubåtsföljning med passiva sonobojar. Användarhandledning till program SubTrack

Författare:

 • Neider Göran

Publiceringsdatum: 1997-06-02

Rapportnummer: FOA-R--97-00447-505

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • data fusion
 • submarine detection
 • simulation
 • sonobuoys
 • datafusion
 • hydrofonbojar
 • simulering
 • ubåtsdetektion
 • 730
 • E1434

Sammanfattning

Rapporten utgör en användarhandledning till ett simuleringsprogram SubTrack, som skall demonstrera förslag till metoder att följa och prediktera en ubåts rörelse med hjälp av adaptiv planering för utplacering av passiva hydrofonbojar. Programmet inrymmer både en automatisk bojutläggningsmetod och interaktiv hantering för att manuellt styra bojutläggningen eller att studera problemets detaljer. Metoderna finns beskrivna i separata rapporter.