Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata - en förstudie

Författare:

 • Bråmå Åsa
 • Fransson Jörgen
 • Jöred Karsten
 • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1998-05-08

Rapportnummer: FOA-R--98-00698-505

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • datafusion
 • situationsanalys
 • hotanalys
 • adaption
 • underrättelseanalys
 • data fusion
 • situation assessment
 • threat assessment
 • intelligence analysis
 • E14362
 • 73

Sammanfattning

Denna rapport är en förstudie angående forskning om datafusionsmetoders användning inom underrättelsedata. Vi har studerat ett antal problemområden och lagt fram följande fyra projektförslag. 1. Datafusion för underrättelsebearbetning -Datafusion för COMINT -Datafusion för presentation av händelser -Presentation av underrättelsedata. Förstudien genomfördes och rapporten skrevs 1995.