Agentteknik - standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25

Författare:

  • Neider Göran

Publiceringsdatum: 2000-02-08

Rapportnummer: FOA-R--99-01278-505

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • intelligenta agenter
  • standardisering
  • specifikationsvalidering
  • intelligent agent technology
  • standards
  • specification validation
  • 73
  • E1433

Sammanfattning

Rapporten summerar intryck av två seminarier om programvaruagenter "Implementing Agents: Standards, Architectures, Testbeds, Programming Tools" och "Agents and Web-based Information Processing". Seminarierna ingick i konferensen Agent Technology Series som pågick en mars-vecka i London 1999. FIPA-gruppens standardiseringsarbeten för intelligenta agenter har fått en dominerande plats i presentationen.