Störsimulering mot SAR

Författare:

 • Brage Mathias

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0049--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 75
 • E7013
 • apertur
 • antennförstärkning
 • SAR
 • störsändare
 • störövervikt
 • aperture
 • antenna gain
 • jammer
 • SNR

Sammanfattning

Att simulera olika system anses av såväl försvaret som industrin som en väl etablerad metod att spara både tid och pengar. Dagens snabba datorer gör det möjligt att simulera sådana experiment och situationer som tidigare behövde utföras med verklig mätutrustning Genom att i förväg utföra en simulering kan värdefull kunskap erhållas för en viss situation och med hjälp av denna kunskap kan sedan det verkliga experimentet genomföras med större precision. Vid institutionen för Telekrigssystem på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, i Linköping bedrivs forskning och utveckling kring olika tekniker att på elektronisk väg störa ut ett så kallat SAR-system. SAR står för Synthetic Aperture Radar och betecknar ett radarsystem vilket med hjälp av en konstgjord radarantenn skapar fotoliknande bilder av det markklotter som för andra radarsystem oftast är till problem. Eftersom ett SAR-system kan operera oberoende av ljus- och väderförhållanden skulle ett sådant system i en krigssituation vara ett indirekt hot mot våra flygbaser, hamnar etc. Ett skydd mot detta hot vore att genom strategisk placering av en eller flera störsändare lägga ut en brusmatta i syfte att försvåra inhämtningen av viktig information. Som ett led i utvecklingsarbetet av dessa SAR-störsändare behövs ett program med vilket relevanta störsituationer kan simuleras. Rapporten beskriver det examensarbete vars uppgift var att utveckla ett sådant simuleringsprogram.