Provisorisk användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg, DSimSSo försöksversion 2.0

Författare:

 • Hultman Sandra
 • Johansson Peter
 • Strand Patrik
 • Beillon Håkan
 • Malmström Dag N H

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0055--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 740
 • duellsimulering
 • motmedel
 • attackrobot
 • telekrig
 • duel simulation
 • ECM
 • ECCM
 • anti-ship-missile
 • electronic warfare

Sammanfattning

För att öka kunskapen om och förståelsen för telekrigduellen hos marinens personal, mellan en signalsökande robot och ett fartyg, har FOI Telekrigvärdering tillsammans med Marintaktiska kommandot (MTK) utvecklat simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell GM DSimSSo försöksversion 2.0 är uppbyggd med hjälp av simuleringsverktyget ACSL Graphic Modeller version 4.2. Dessutom beskrivs hur olika duellscenarion AFE DSimSSo försöksversion 2.0 satts upp samt hur gjorda simuleringar kan visualiseras med programmet AFE version 1.3.6. Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva skall kunna använda aktuella datorer och köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Simuleringen sker i PC miljö under Windows NT 4.0. Handledningen, som beskriver generiska tänkbara telekrigduellscenarion, är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata, för robot, fartyg eller telekrigutrustning förs in, blir även den hemlig.