Användarhandledning PathView - verktyg för hantering av PLA data vid simulering

Författare:

  • Klum Peter

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0089--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 74
  • flygdata
  • simulering
  • flightdata
  • simulation
  • E7015

Sammanfattning

Rapporten beskriver användningen av PathView. PathView är ett verktyg för att enkelt konvertera registrerade flygföretagsdata från PLA* till data lämpligt vid simulering i ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) eller för simuleringar med andra simuleringsspråk. Syftet med dessa simuleringar kan vara att studera ett hotrobotsystems verkan eller störsändares täckning mot markhot under flygpasset. *PLA, Planering och Analys, är ett system för planering, simulering och utvärdering av flygföretag med AJS37 Viggen, JA37 Viggen samt JAS39 Gripen.