Våglaster på fundament till vindkraftverk - systemdynamik och utmattning: Litteraturstudie

Författare:

  • Carlén Ingemar

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0109--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Vindenergi
  • våglaster
  • fundament
  • wind energy
  • wave loads
  • foundations
  • 870

Sammanfattning

Lokalisering av vindkraftverk till havs innebär ett flertal nya förutsättningar i jämförelse med landbaserade installationer. Till dessa förutsättningar hör t.ex. is- och våglaster. Denna korta översikt är avsedd att tjäna som vägledning till litteratur inom området våglaster på fundament till vindkraftverk. Här behandlas modeller för vågrörelse, vågkrafter på slanka bottenfasta installationer, vågstatistik för svenska kustvatten, samt projektering och certifiering. Merparten av de 71 referenser som behandlas, finns tillgängliga på FFA för kopiering. I en liknande litteraturgenomgång studeras inverkan av islaster på fundament till vindkraftverk. Se rapporten FOI-R--0108--SE.