Optisk kommunikation i undervattenstillämpningar

Författare:

 • Sjöqvist Lars
 • Kullander Fredrik
 • Lindgren Mikael
 • Steinvall Ove

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0111--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 320
 • E6033
 • optisk kommunikation
 • undervattenstillämpning
 • retroreflex
 • modulator
 • optical communication
 • underwater applications

Sammanfattning

En mycket viktig del i framtida ubåtssystem är förmågan att kommunicera snabbt och med hög överföringshastighet. En annan viktig egenskap är att kommunikationen sker säkert så att ubåten inte avslöjar sin position. Obemannade undervattensfarkoster (UUV:er) kan få en stor betydelse eftersom en UUV kan användas för framskjuten spaning. Här är det viktigt att information från den obemannade undervattensfarkostens sensorer kan överföras till ubåten och vidare till ledningssystemet. Genom att använda fri optisk kommunikation baserad på laserteknik och fiberoptisk kommunikation erbjuds nya möjligheter att överföra information. Syftet med den här rapporten är att beskriva undervattenstillämpningar för optisk kommunikation med laserteknik. Olika koncept för kommunikation, med tyngdpunkt mot retrokommunikation, diskuteras. Prestandaberäkningar för viktiga funktioner och en beskrivning av tekniska möjligheter presenteras. Rapporten innehåller förslag till experimentell verksamhet för att studera och utvärdera retrokommunikation ovan och under vattenytan.