Modellutveckling av ett TDOA-positioneringssystem

Författare:

 • Larsson Mats

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0122--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 750
 • korrelation
 • upptäckt
 • riktningsbestämning
 • pejling
 • kortvåg
 • TDOA
 • ankomsttidsskillnad
 • correlation
 • detection
 • direction finding
 • shart wave
 • time difference of arrival
 • E7018

Sammanfattning

Detta examensarbete presenterar ett försök att realisera en radiopejl för kortvågsbandet, baserad på ankomsttidsskillnader. (Time Difference Of Arrival, TDOA). Några grundläggande principer för riktningsbestämning av radiovågor presenteras, därefter behandlas två sätt att uppskatta tidsskillnader: att beräkna korskorrelationen mellan signalerna och att mäta fasen för korsspektraltätheten. Metodernas egenskaper visas genom simuleringar. Tidsuppskattning med hjälp av korsspektraltäthetens fas kräver inte så hög sampeltakt men är känsligare för dåliga signalförhållanden. Två fältförsök genomfördes för att undersöka hur fasmätning fungerar i praktiken. Försöksutrustningen bestod av ett mottagarsystem med två kanaler och en rörlig sändare. På grund av tekniska problem gick det inte att fullfölja de planerade mätningarna, antagligen beroende på att mottagaren hade byggts om och använts i andra fältförsök under mätperioden. Resultaten visar dock att det är möjligt att riktningsbestämma en kortvågssignal med hjälp av TDOA och korsspektraltäthetens fas. Metoden är inte omedelbart användbar: höga signal/brusförhållanden krävs och signalens modulationstyp påverkar resultat. Nya algoritmer måste därför utvecklas.