Defence Industry Shift - from manufacturing to services

Författare:

 • Axelson Mattias

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0125--SE

Sidor: 53

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Sverige
 • försvarsindustri
 • elektronik
 • mjukvara
 • informationsteknologi
 • osäkerhet
 • affärsstrategier
 • internationell samverkan
 • Sweden
 • defence industry
 • electronics
 • software
 • information technology
 • uncertainty
 • business strategy
 • international collaboration

Sammanfattning

Försvarsindustrin i Sverige genomgår en omställningsprocess från tillverkande industd till att bli tjänsteproducerande. Den pågående förändringen beror på ett flertal faktorer, bland annat ökad användning av kommersiella teknologier och förändringar i efterfrågan. Tjänster och mjukvaru- applikationer efterfrågas alltmer, och i minskande grad plattformar. Teknologier inom dessa områden är i ökande grad av kommersiellt ursprung. Inom dessa områden är det hög osäkerhet, både vad gäller efter- frågan och den framtida teknologiutvecklingen. Försvarsindustrin kommer att genomgå en förändringsprocess för att hantera dessa osäkerheter och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. De pågående förändringama ställer krav på förändring av företagens affärsmodeller. Nya affärsmodeller innefattar bland annat ökad samverkan i nätverk bestående av både kommersiella företag och traditionella försvarsföretag, men också former för att göra fidiga utvecklingsfaser och tjänster likvärdiga intäktskällor med produktion. Hur försvarsföretagen klarar denna omställning och inte minst integrationen med kommersiella företag sker kommer att avgöra mycket framtiden för försvarsindustrin i Sverige - men det finns flera vägar in i framtiden.