The N4 project. Report for the first quarter of 2001

Författare:

 • Launila Olli
 • Östmark Henrik
 • Tryman Rolf
 • Wallin Sara
 • Petri Gunnel
 • Pettersson Anna

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0127--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • DARPA
 • N4
 • HEDM
 • energetiska materil
 • fast kväve
 • kyrogeniska matriser
 • flytande kväve
 • DARPA
 • N4
 • HEDM
 • energetic materials
 • solid nitrogen
 • cryogenic matrices
 • liquid nitrogen
 • 210

Sammanfattning

En sammanfattning över aktiviteter och resultat inom N4 projektet under det första kvartalet av år 2001 presenteras.