Simulering av störning mot slutfasstyrd granat

Författare:

 • Andersson Ulrika
 • Tonnvik Annelie

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0133--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 74
 • simulering
 • IR
 • målsökare
 • motmedel
 • multispektral vattendimma
 • simulation
 • imaging trackers
 • countermeasures
 • multispectral water fog
 • E30323

Sammanfattning

En simuleringstudie, med syfte att visa hur väl multispektral vattendimma fungerar som skydd mot slutfasstyrda granater, har genomförts med hjälp av simuleringspaketet OPTSIM. Olika ingångsparametrar i duellen har varierats för att undersöka dess inverkan på utgången av duellen. Studien visar att vattendimman i huvudsak fungerar bra som skydd mot slutfasstyrda granater, under de förutsättningar som har antagits för respektive simuleringsserie, men att fordonens intäckning av vattendimma och dess kontrast gentemot bakgrunden har betydelse för vattendimmans effektivitet.