Engineering method for prediction of impact response and damage in sandwich panels

Författare:

 • Olsson Robin

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0136--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Kompositmaterial
 • slag
 • slagskador
 • slagbelastning
 • intryckning
 • dubbelskalspaneler
 • composite materials
 • impact
 • impact damage
 • impact
 • loads
 • indentation
 • Sandwich structures
 • 820

Sammanfattning

En ingenjörsmässig metod föreslås för att förutsäga slagrespons och slagskador hos plana dubbelskalspaneler. Metoden tar hänsyn till lokal krossning av kärnmaterialet, delaminering och stora utböjningar av täckskiktet samt är oberoende av empiriska intryckningssamband. Olika modeller föreslås beroende på om slagkroppens massa är större eller väsentligt mindre än massan hos den slagna panelen. Lösningen för slag med stora massor baseras på uttryck på sluten form. Lösningen för slag med små massor erhålls från en dimensionslös integralekvation med två parametrar. Metodens giltighet demonstreras på ett antal statiska intryckningsprov samt på slag mot dubbelskalspaneler.