Inverkan av projektilspetsen på möjligheten att erhålla "interface defeat" med kerampansar

Författare:

 • Lundberg Patrik
 • Renström Rene

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0141--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Projektil
 • nosform
 • tungmetall
 • hårdmetall
 • kerammål
 • "interface"defeat"
 • penetration
 • transitionshastighet
 • projectile
 • nose shape
 • tungsten
 • tungsten carbide
 • ceramic target
 • "interface defeat"
 • penetration
 • transition velocity
 • 240

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en modell för bestämning av hur en projektils nosform påverkar möjligheterna att erhålla "interface defeat". Med "interface defeat" menas att skyddet har sådana egenskaper att en projektil inte nämnvärt penetrerar målmaterialet utan istället flyter ut på dess yta. Modellen visar att skyddsförmågan hos skydd baserade på "interface defeat" starkt påverkas av projektilens nosform. Trots att konsumtionen av nosen kan vara kortvarig kan denna nedsätta skyddets prestanda avsevärt om projektilen tillåts träffa kerammaterialet direkt. För att erhålla högsta möjliga skyddsförmåga bör nosdelen först eroderas bort innan "interface defeat" utnyttjas. För finkalibertillämpningar ligger än så länge projektilhastigheterna vanligtvis under den kritiska hastigheten även för spetsiga projektiler, varför keramen i denna tillämpning kan utgöra den yttre komponenten i skyddet.