Assignment methods for spatial reuse TDMA

Författare:

  • Grönkvist Jimmi

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0142--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • STDMA
  • MAC
  • spatiell återanvändning
  • radionät
  • flerhopp
  • ad hoc
  • spatial reuse
  • radio network
  • multi hop

Sammanfattning

Spatiell TDMA är en accessmetod för radionät med flerhoppsfunktion. Grundidéen är att man ökar kapaciteten genom att låta flera radioterminaler använda tidluckan när det är möjligt. En tidlucka kan delas om det geografiska avståndet mellan dem är så stort att de ej skapar interferenser hos varandra. För STDMA finns flera olika alternativa tilldelningsmetoder. Vanligtvis ger man sändningsrättigheterna till noder eller länkar, dvs sändar/mottagarpar. Vi presenterar här en jämförelse mellan dessa två och visar att båda har negativa egenskaper i vissa situationer. Till exempel så ger länktilldelning hög fördröjning för låg nättrafik men mycket högre genomströmning än nodtilldelning. Vi presenterar också en ny tilldelningsmetod med fördelarna hos båda tilldelningsmetoderna. Simuleringsresultat visar att den föreslagna metoden kan uppnå den höga genomströmningen hos länktilldelning och en lika låg fördröjningen som nodtilldelning vid lite trafik.