A measurement of the underwater electric field off the west coast of Sweden

Författare:

 • Dalberg Eva

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0146--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ELFE bakgrund
 • ULF band
 • undervatten
 • långtidsmätning
 • electric field
 • ELFE background
 • ULF band
 • underwater
 • long-term measurement
 • electric field
 • 640

Sammanfattning

Under en 10-månaders period har det elektriska fältet mätts med två stycken tre-axliga elektrodsystem i grunt vatten vid den svenska västkusten. Systemens prestanda under denna tidsrymd har utvärderats. En av de sex mätkanalerna slutade att fungera i slutfasen av mätperioden. Data samlades in i 10-minuters perioder, som mest varje timme. Mätningarna omfattade frekvenser från några mHz upp till 20 Hz. Den naturliga bakgrunden i detta frekvensområde har undersökts. Denna bakgrund har många olika typer av källor. Vid de högre frekvenserna dominerar brus orsakat av mänskliga aktiviteter. Vid lägre frekvenser är mikropulsationer viktiga. Avståndet mellan de två systemen var cirka 720 m. Korrelationen mellan signaler mätta i de två systemen är hög, vilket betyder att källorna till fälten i första hand inte är av lokalt ursprung. Ett av systemen kan alltså användas som referenssystem vid så kallad referensfiltrering, och på så vis kan en stor del av bakgrunden elimineras.