Användarhandledning ChfDuel - modell av remsfällning från Tp84

Författare:

  • Klum Peter

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0147--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 74
  • remsor
  • simulering
  • chaff
  • simulation
  • E7015

Sammanfattning

Rapporten beskriver användningen av ChfDuel I. ChfDuel I simulerar remsfällning från fällarsystemet ALE-47 på Tp84 (Cl 130). Programmet är ämnat att stödja framtagning av fällsekvenser samt vara ett värderingsverktyg inför och efter fältprov. ChfDuel I simuleras i simuleringsspråket ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) och använder användargränssnittet AFE (Advanced Front End) på PC (Windows 9X/2000).