Sensor management for information fusion - A review

Författare:

  • Xiong Ning
  • Svensson Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0158--SE

Sidor: 47

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • sensor management
  • multi-sensor system
  • data fusion
  • information fusion
  • sensor deployment
  • sensor behavior assignment
  • sensor coordination
  • Ledningssystemteknik

Sammanfattning

Begreppet sensorstyrning avser metodik för informationsinsamling som bygger på styrning och samordning av sensorresurser. Det är ett område av växande betydelse inom forskning och utveckling kring moderna multisensorsystem. Denna rapport presenterar en översikt av hur sensorstyrning kan tillämpas inom informationsfusion, beskriver sensorstyrningens plats och roll i detta sammanhang samt abstraherar centrala metodfrågor utifrån kända tillämpningsbehov. Rapporten ger också en översikt över problemlösningsmetoder inom området.