UML baserad metamodell för modellering av bekämpningskedjor

Författare:

  • Hallberg Niklas
  • Fransson Johan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0159--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • UML
  • bekämpningskedjor
  • metamodell
  • command and control
  • meta-model

Sammanfattning

Ledningssystem baserade på informationssystem har utvecklats inom Försvarsmakten sedan något decennium. Hittills har dessa i huvudsak baserats på modeller över ledningens funktion eller verksamheten utgående från ledningsbehovet istället för själva verksamhetens utförande. Detta kan ge felaktiga ingångsvärden för utvecklingen av ledningssystem eftersom behovet av ledning uppstår i verksamhetens utförande. I Försvarsmakten utgör strid en central verksamhet som behöver ledas. Syftet med studien är att ta fram en metamodell som ramverk från vilken modeller kan instansieras som underlag för modellering och utveckling av ledningssystem. Framtagna modeller skall fungera som underlag oavsett om det gäller för en enskild vagn, ett större förband eller en hel bekämpningskedja. Den resulterande metamodellen skall ses som ett första steg som behöver utvecklas vidare.