The N4 project. Activity report for the first half of the year 2001

Författare:

 • Launila Olli
 • Tryman Rolf
 • Petri Gunnel
 • Östmark Henric
 • Wallin Sara
 • Pettersson Anna

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0160--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • DARPA
 • N4
 • HEDM
 • energetiska material
 • fast kväve
 • kryogeniska matriser
 • flytande kväve
 • DARPA
 • N4
 • HEDM
 • energetic materials
 • solid nitrogen
 • cryogenic matrices
 • liquid nitrogen
 • 210

Sammanfattning

En sammanfattning över aktiviteter och resultat inom N4 projektet under det första halvåret 2001 presenteras.