Numerical analysis of time dependent external disturbances on separated axisymmetric nozzle flow

Författare:

  • Butenschön Momme

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0173--SE

Sidor: 47

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Raketmunstycke
  • separerad strömning
  • tidsberoende strömning
  • turbulent strömning
  • rocket nozzle
  • separated flow
  • time-dependent flow
  • turbulent flow
  • 840

Sammanfattning

Ett stort problem vid design av moderna raketmunstycken är att stötmönstret som bildas vid överexpanderat tillstånd är känsligt för yttre störningar. Stötmönstret är mycket instabilt, vilket innebär att små störningar i strömningsfältet kan ge stora asymmetriska laster på munstycket. Stötens rörelser har analyserats numeriskt genom att ansätta en periodisk tryckfluktuation på den yttre beräkningsranden. Sidolasterna har uppskattats från en tidsberoende axisymmetrisk analys. Inom det frekvensområde som studerats, visar den tidsberoende analysen hur störningarna propagerar, stötrörelserna utvecklas samt hur sidolasterna genereras.