Vindkraftsverksprogrammet VKK. Lägesrapport verksamhetsåret 2000/2001

Författare:

  • Thor Sven-Erik (ed.)

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0185--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Vindkraftsprogrammet VKK
  • vindkraft
  • vindenergi
  • forskning
  • windenergy research

Sammanfattning

Energimyndighetens ökade satsningar på forskning och utveckling inom vindenergiområdet har resulterat i att programmet nu omfattar 15.6 miljoner kronor per år. Verksamhetsåret 2000/2001 är det sista i en treårsperiod. Programmet har dock förlängts ett halvt år i avvaktan på nästkommande forskningsprogram och avslutas därför 31 december 2001. Under verksamhetsåret 2000/2001 har resultat från verksamheten bidragit till förbättrade möjligheter att konstruera effektiva och säkra vindkraftverk samt att underlätta etablering av vindkraft i landet. Detta är de två huvudmålen för forskningsprogrammet.