Tailless aircraft concept, Pilot paper

Författare:

 • Johansson Johannes

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0186--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Stjärtlös
 • kommersiellt
 • flygplan
 • dragkraftsvektorisering
 • TVC
 • tailless
 • commercial
 • aircraft
 • thrust vector control
 • TVC
 • 840

Sammanfattning

I detta "pilot paper" presenteras ett stjärtlöst flygplanskoncept, utan konventionell fena och stabilisator, som är ett realistiskt alternativ till en konventionell transportflygplanskonfiguration. Fördelen med detta koncept jämfört med ett konventionellt flygplan är en minskning av både nollmotstånd och inducerat motstånd. Den blir därmed mer ekonomisk att använda. Detta flygplanskoncept har samma tipp- och girstabilitet som en MD-81, som används som referensflygplan. Det störst bidraget till girstabiliteten kommer från de två motorerna som sitter ovanpå varandra långt bak på kroppen. För trim och styrning i tippled använder detta flygplanskoncept en svept vinge som placerar de yttre styrytorna en bra bit bakom tyngdpunkten vilket gör att dessa kan användas som höjdroder. I kombination med dragkraftsvektorisering (TVC) så blir trim- och styrförmåga i tippled samma som för referensflygplanet. Man kan därför hantera samma tyngdpunktsenvelopp och flygplanet kan användas på samma sätt. Styrning i girled görs med TVC, med möjlighet att även använd roder på winglets eller splitklaffar på vingarna. Styrförmågan i samtliga riktningar är alltså samma för detta flygplanskoncept som för referensflygplanet, och ur en pilot synvinkel bör det inte vara någon skillnad mellan att flyga ett stjärtlöst eller ett konventionellt flygplan.