Manufacture and evaluation of polymer dispensed liquid crystal test components

Författare:

 • Kariis Hans
 • Rudquist Per
 • D´havé Koen
 • Ekström Ulf

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0247--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 310
 • vätskekristall
 • laser
 • PDLC
 • antiferroelektrisk
 • spänning
 • skydd
 • protection
 • liquid crystal
 • voltage
 • scattering

Sammanfattning

Komponenter för skydd mot laser har tillverkats med hjälp av ortokoniska antiferroelektriska vätskekristaller. En transparent komponent erhölls genom att vätskekristalldroppar dispergerades i en indexmatchad polymermatris. När en spänning lades över komponten kom de stavformiga molekylerna att vinklas, vilket förstörde indexmatchningen. Utan indexmatchning sprids inkommande laserljus. Denna spridning mättes som funktion av infallsvinkel, spänning och temperatur. Komponenternas dynamiska egenskaper undersöktes liksom den spektrala fördelningen hos transmitterat ljus, både i öppet och stängt tillstånd. Resultaten presenteras tillsammans med förslag till förbättringar baserade på erhållna resultat och på en teoretisk modell, som också presenteras.