Implementering av laserstörmodell

Författare:

 • Wigren Christer
 • Gustafsson Ove S

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0249--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 740
 • 320
 • OPTSIM
 • laser
 • antisensorlaser
 • modell
 • elektrooptik
 • OPTSIM
 • laser
 • laser jammer
 • model
 • electro-optics

Sammanfattning

Som ett första steg i utvecklingen av en laserstörmodell för robotduellsimuleringar har en laserstörmodul implementerats i simuleringsmiljön OPTSIM. Modulen som beräknar hur laserstörningen ser ut i en ideal stirrande elektrooptisk sensor är en del av atmosfärs- och bakgrundsmodellen MAIS. Laserstörmodellen tar hänsyn till sensorsystemet samt atmosfärens transmission och turbulens.