Besök vid Kennametal Hertel AG

Författare:

 • Pettersson Annika

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0253--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Tungmetall
 • hårdmetall
 • projektilmaterial
 • volfram
 • volframkarbid
 • heavy metal
 • hard metal
 • projectile material
 • tungsten
 • tungsten carbide

Sammanfattning

Den 25 oktober 2001 besökte jag tung- och hårdmetalltillverkaren Kennametal Hertel AG i Mistelgau, Tyskland. Ett tillfälle gavs även för ett kortare besök vid företagets keramtillverkning i Ebermannstadt. Kennametal Hertel AG är en del av Kennametalkoncernen med huvudkontor i Latrobe, Pennsylvania, USA. Företaget grundades av metallurgen Philip M. McKenna 1938, för att tillverka volframkarbid. Tungmetallegeringarna hos Kennametal är volframlegeringar producerade genom pulvermetallurgiska sintringsprocesser. Den höga densiteten, 17-19 g/cm3 är den viktigaste egenskapen hos dessa material, Kennametal Hertel AG tycks inte vara främmande för att lyssna på önskemål och samarbeta mot nya eller förbättrade egenskaper. Kommer en kund med önskemål eller förslag finns det kunskap inom företaget för att bestämma om det är möjligt och rimligt att testa eller om det tycks "omöjligt". Vidare är det öppet för förslag om FOI har några önskemål om forskning kring etablerade eller nya projektilmaterial. Möjligheter finns att även öppna nya kommunikationer inom keramer och avancerade material. Vad gäller specifika önskemål var beskedet att "fråga så får vi se vad som är möjligt ".