Synthesis, theoretical modeling and characterization of optical limiting materials

Författare:

 • Lopes Cesar
 • Eliasson Bertil
 • Nilsson Christina
 • Norman Patrick
 • Ågren Hans
 • Eriksson Anders

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0275--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 310
 • optical limiting
 • synthesis
 • theoretical modeling
 • optisk begränsning
 • framställning
 • modelering

Sammanfattning

Inom FMVs fotonikprogram samarbetar FOI, universitet och högskolor samt försvarsindustrin med att ta fram demonstratorer. Ett av projekten inom fotonikprogrammet är "Teknisk demonstration av skydd mot laser." Målet med projektet är att inom 3 år ta fram och bygga in skyddskomponenter, för skydd av ögon, i ett sikte. Rapporten ger en kort introduktion till projektet och summerar resultaten från projektstarten december 2000 fram till idag, med avseende på skydd mot skada (optisk begränsning). Experimenten genomfördes med föreningarna i lösning. Den fotopiska transmissionen för de olika lösningarna var ca. 70%. 11 nya föreningar framställdes och undersöktes. Experimenten med avseende på optisk begränsning gjordes med en Nd:YAG laser med pulslängden 5 ns, eller en avstämbar laser med OPO, i en f/5 testuppställning. För skydd av ögon krävs material som klarar av att begränsa laserljuset till <_ 1 mikroJ. En blandning bestående av alkynylplatina(II) föreningar, med en fotopisk transmission av 68%, begränsade den transmitterade energin till < 1 mikroJ för en stor del av det synliga området.