Grindad avbildning - inledande prov vid långa avstånd

Författare:

 • Klasen Lena
 • Steinvall Ove
 • Bolander Göran
 • Elmqvist Magnus

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0302--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • grindad avbildning
 • laserradar
 • bildbehandling
 • långa avstånd
 • gated viewing
 • laser radar
 • image processing
 • long range

Sammanfattning

Denna rapport redovisar inledande prov med grindad avbildning på långa avstånd. Syftet var att studera förutsättningarna för ett system som kan kombineras med en IR-kamera för måligenkänning inom avständsintervallet 5-10 km. Eftersom kamerarör för 1550 nm inte var tillgängliga, så skedde mätningarna vid 532 nm. För att överföra resultaten till framtida systemprestanda vid 1550 nm användes en modell som tar hänsyn till kamerans och atmosfärens begränsningar av upplösning och övrig bildkvalitet. Kamerans vinkelupplösning var ca. 11 mikrorad/lp. Proven visade hur turbulens kan begränsa upplösningen vid horisontella banor nära mark redan vid så korta avstånd som 2 km. Uppläsningen mättes då till 30-40 mikrorad/lp. Vid prov på 10 km avstånd med en medelhöjd av 60 meter över mark, erhölls upplösningen 15-40 mikrorad/lp. Metoder för bildförbättring provades, där spatiotemporala tekniker var verksamma. Summering av 5-20 bilder rekommenderas i taktiska tillämpningar, där rörelsekompensering kan krävas. På sikt bör även belysningsutjämning av laserirradiansen ske både hårdvaru- och mjukvarumässigt. Ett taktiskt system vid 1550 nm bör ha bättre prestanda än det vid 532 nm i marknära tillämpningar där atmosfären begränsar prestanda. Möjligheten till utnyttjande av befintliga laseravståndsmätare samt ögonsäkerhet motiverar framtida inriktning mot 1550 nm. I avvaktan på kameror för 1550 nm föreslås fortsatta prov av grindad avbildning 532 nm för undersökning av bildförbättring med utnyttjande av siluettbild för kantuppskärpning, 31) upplösning av målet genom kort grindad lucka, verifiering och vidareutveckling av den å framtagna modellen, samt mål- och bakgrundssignaturer vid 1550 nm.