Lägesrapport - Nya sammansatta keramer

Författare:

 • Oskarsson Magnus
 • Lundberg Patrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0303--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SPS
 • aluminiumoxid
 • Al2O3
 • titan
 • titanborid
 • TiB2
 • gradientmaterial
 • SPS
 • gradient materials
 • alumina
 • Al2O3
 • titanium
 • titaniumdiboride
 • TiB2

Sammanfattning

Provkroppar av Al2O3 har framställts med Spark Plasma Sintering-teknik. Som utgångsmaterial valdes ett lättsintrat (a-Al2O3 pulver med en medelpartikelstorlek kring 400 nanometer. Efter sintring uppmättes en kornstorlek på 500 till 1000 nm. Vickershårdhetsmätning gav en hårdhet på 21-23 GPa (Hv) och en brottseghet på 3.5±0.5 MPam½(KIc). Inledande studier på ett gradientmaterial av titan och titandiborid (Ti-TiB2) har genomförts, där de ingående skiktens respektive sintringsparametrar undersökts. Nästa steg blir att sammanfoga alla skikten till ett gradientmaterial. Pulverblandningen med 80% Ti och 20% TiB2 uppvisade en mycket intressant mikrostruktur, där "in situ" TiB-whiskers bildats. Arbetet har bedrivits i samarbete med projektet "Gradient- och matrismaterial".