Acoustic scattering from submerged elastic objects

Författare:

  • Karasalo Ilkka
  • Otto Kurt

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0307--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Spridning
  • randintegralmetod
  • undervattensakustik
  • begravda föremål
  • fiberoptisk hydrofon

Sammanfattning

I rapporten presenteras resultat från två numeriska studier av hydroakustisk spridning från elastiska föremål. De bakomliggande tillämpningarna är identifiering av föremål begravda i havsbotten respektive utformning av polymerkroppar till fiberoptiska hydrofoner. I den första studien jämförs teoretiska prediktioner av det spridda fältet från ett begravt betongfyllt traktordäck med data från ett fältförsök. En tidigare rapporterad inledande analys av försöksdata kompletteras genom användning av mer realistiska modeller av det begravda däcket och havsbotten. I den andra studien undersöks det elastiska vågfält inuti en cirkulär skivformad polymerkropp som exciteras av en infallande plan våg. Normalspänningsfältet inuti kroppen samt töjningen av polymermaterialet längs cirklar i skivans ekvatorialplan beräknas för några olika val av material. För det begravda däcket erhålls en förbättrad förståelse av experimentresultaten. Analysen indikerar att inverkan av skrovlighet och inhomogeniteter i botten kan vara mindre än vad som trotts tidigare, samt att däcket är styvare än homogen cement troligen som följd av armering. För polymerkropparna fås resultat ur vilka känslighet och bandbredd hos hydrofoner av den givna formen och materialtypen kan uppskattas.