Retroreflective free-space optical communication. System analysis and performance

Författare:

 • Sjöqvist Lars
 • Hård Sverker
 • Junique Stephane
 • Noharet Bertrand
 • Rudquist Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0344--SE

Sidor: 69

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • optisk kommunikation
 • MQW
 • retroreflektion
 • modulator
 • strålstyrning
 • SLM
 • optical communication
 • retroreflective
 • modulator
 • beam steering

Sammanfattning

Fri optisk kommunikation har flera intressanta egenskaper för militära tillämpningar som möjlighet till överföring av stora datamängder, smygande kommunikation, låg störningsrisk och överhörning, lätta och kompakta system etc. I ett retroreflekterande optiskt kommunikationssystem används en passiv mottagare (retromodulator) för att modulera intensiteten hos reflekterat ljus och överföra data till en mottagarenhet. Mottagarenheten kan användas med icke-mekaniskt laserstrålstyrning för länketablering, målföljning och signaloptimering. Retromodulatorn kan bestå av kvantbrunnsmodulatorer (MQW) för att modulera det reflekterade ljuset. Den här rapporten beskriver en systemanalys och prestandastudie för ett optiskt kommunikationssystem där MQW-modulatorer används i en retromottagare och icke-mekanisk strålstyrning åstadkommes med vätskekristall SLM:er (spatiella ljusmodulatorer). Systemaspekter och olika tekniker har diskuterats och sammanfattats. Prestandaberäkningar inkluderar effekter från atmosfärdämpning, turbulens och diffraktion. Problem relaterade till atmosfäriska effekter och olika utformningar av retromottagaren belyses.