Några frågor rörande antenner för HPM-tillämpningar

Författare:

  • Holmgren Terje

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0362--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • antenn
  • HPM
  • antenna

Sammanfattning

Den här rapporten försöker uppskatta prestanda hos antenner designade för (mobila) HPM system, speciellt missilburna, inklusive begränsningar som uppkommer på grund av den höga effekten. Speciellt görs detta för några alternativet med en virkator eller motsvarande teknik med generering av mikrovågor i vakuum. Andra frågor såsom effekttålighet hos strukturer med metalliska ledare och impulsstrålande antenner (IRA) berörs kort. Projektet har sökt efter rätt frågor, och det finns därför inga klara svar i den här rapporten. Det förefaller dock vara helt klart så att alla intressanta effektnivåer inte är kompatibla med alla tänkbara bärare.