Användning av Tp84 i kontaminerad miljö

Författare:

 • Berglund Tage
 • Claesson Ola
 • Gustavsson P-M
 • Jansson Anita
 • Lidström Kenneth
 • Nyholm Sune
 • Thorpsten Jerker
 • Werneholm Kent

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0376--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Tp84
 • C 130
 • inpassering
 • C-miljö
 • kontaminering
 • passing
 • C environment
 • contamination

Sammanfattning

Tidigare studier av rutiner och tekniker för sanering av flygförare har förutsatt fast upprättade saneringsstationer, t ex ingångsdel i en bascentral. För att klarlägga NBC-hotbilden för Tp84 (C 130 Hercules) och göra en relevant riskbedömning samt skapa realistiska arbetsrutiner, har följande försök genomförts; test av indikeringsinstrument under flygning, deponering och självsanering samt rutiner för insanering i planet. Försöken visar att det finns risk för lindriga skador när besättningar bordar planet efter passage genom C-kontaminerad vätskemiljö. Ytterligare träning samt komplettering av utrustning (t ex en dubblering av antalet skyddsmasker och handskar) kommer att göra riskerna hanterbara. Deponeringsvärdena i ett stängt flygplan indikerar en avklingning av agens som motsvarar cirka 1,5 luftomsättningar per timme. Inlednade saneringsprov visar att planets golvyta i praktiken bör kunna C-saneras med varmluftsaggregat på ett dygn utom för kontamination av nervgasen VX då längre tid krävs. C-kontaminerade soldater lastades in i planet och den resulterande miljön i planet vid olika utvädringssätt mättes. Tre av fyra indikeringsinstrument fungerade helt normalt i miljön ombord på planet. N-instrument och partikelräknare fungerade som avsett. Förberedd indikering, med indikeringspapper 104 utanpå planet, fungerade men behöver provas mer p g a potentiellt falska utslag efter viss tids flygning.