Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Fourth quarter 2001

Författare:

 • Söderström Catharina
 • Lindh Karin
 • Arntsing Rune
 • Vintersved Ingemar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0414--SE

Sidor: 8

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • airborne radionuclides
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs

Sammanfattning

Stationer för filtrering av markluft finns på sju olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Grindsjön, Visby och Ljungbyhed. Filtren analyseras veckovis genom gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts på samma sätt. Halterna i luft och deposition av 7Be och 137Cs presenteras för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekterats presenteras även dessa.