Microwave field-to-printed-circuit-board coupling measurements in reverberation chamber

Författare:

 • Silfverskiöld Stefan
 • Bäckström Mats
 • Lorén Jörgen

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0425--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • EMC
 • modväxlande kammare
 • mikrovågor
 • koppling till kretskort
 • reverberation chamber
 • microwaves
 • field-to-printed-circuit-board coupling

Sammanfattning

Vi har nyligen rapporterat en studie av koppling av mikrovågor, 0.5 till 18 GHz, till ledare över ett jordplan genomförd såväl i modväxlande kammare (MVK) som i ekofri mäthall. Kopplingsparametrar och jämförelser mellan mätningar i de två kamrarna presenterades. Såväl varianstest som "goodness-of-fit" test visade att kopplingsdata (mottagningstvärsnittet sigma w) från MVK´n är chi2-fördelade med två frihetsgrader, utom nära 0.5 GHz. Denna rapport presenterar en studie av koppling av mikrovågor till några olika kretskort genomförd i MVK. De kretskort som studerats är enkelsidiga, dubbelsidiga och flerlager kort. Vi presenterar kopplingsparametrar, såsom realiserad antennvinst GR, impedansanpassningsfaktorn q, inresistansen Rin mottagningstvärsnittet sigma w och den effektiva antennlängden he för de kretskort som studerats. Vi visar att mottagningstvärsnittet sigma w uppmätt i MVK är chi2-fördelad med två frihetsgrader. Den effektiva antennlängden he för ledningarna på kretskorten begränsas av våglängden lambda. Det impedansanpassade mottagningstvärsnittet sigma w begränsas av kurvan lambda2/8pi.