Derivatiserings- och upparbetningsmetoder för verifiering av lewisit

Författare:

  • Fällman Åsa

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0432--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Derivatisering
  • lewisit
  • analys

Sammanfattning

För att C-analysgruppen framgångsrikt ska kunna delta i interkalibreringar, s.k. proficiency tests, måste upparbetnings- och analysmetoder finnas för samtliga ämne på OPCW:s lista 1. I den här rapporten beskrivs en metod för verifiering av lewisit 1 och 2 (eller deras motsvarande hydrolysprodukter) där ett derivatiseringsreagens används för att kemiskt modifiera ämnet innan analys med GD/MS sker. Fyra olika tioler har undersökts som möjliga derivatiseringsreagens; etantiol, etanditiol, 3,4-dimerkaptotoluen och metyltioglykolat (tioglykolsyra metylester) varav den sista befanns mest lämplig. Upparbetningsmetoder för lewisit i vatten och jord har studerats och som lämplig metod valdes den att derivatisera i surgjort vatten och därefter extrahera med hexan. Lagringsstabiliteten av lewisit och dess hydrolysprodukt i vatten samt i jord har studerats och isar att hydrolysprodukterna av lewisit 1 och 2 är möjliga att återfinna efter en veckas lagring av proverna.